Servis


Pre spoločnosti vykonávajúce opravy, záručný a pozáručný servis, ponúkame modul s minimálnymi nárokmi na obsluhu zaisťujúcu príjem opráv a ich cenovú kalkuláciu.

Predbežná kalkulácia ceny pre zákazníka se generuje pri príjme do opravy na základe predpokladaných prác a použitých náhradných dieloch.

Servisný pracovník vedie v systéme evidenciu prác ku každej zákazke. Na základe evidencie prác je vygenerovaný predajný doklad pre zákazníka.

Príjem zakáziek pracuje s požadovaným a plánovaným dátumom plnenia. Servisné oddelenie postupuje podľa plánu zakáziek.

Príjem na sklad servisnej dielne – automatické vygenerovanie príjemky na základe priloženej výdajky z centrálneho skladu podľa čiarového kódu.

 • Reklamácia a tlač reklamačného protokolu.
 • Príjem zakáziek
 • Príjem reklamácií
 • Kalkulácia opravy
 • Servisná spotreba
 • Zákazky
 • Zápožičkové listy
 • Evidencia prác zákazky
 • Evidencia prác reklamácie
 • Vyúčtovanie zákazky
 • Vyúčtovanie reklamácie
 • Priamy predaj

Všetky použité náhradné diely a vykonané práce sú zapisované do systému pomocou čítačiek čiarového kódu priamo z katalógu prác a artiklov.

V tomto module je kladený dôraz na jednoduchosť ovládania a na zníženie počtu ručne navádzaných údajov do systému.

Systém umožňuje nepretržitú kontrolu vzdialených pobočiek z centrály. Nepretržitý prehľad o stave prevádzok umožňuje optimalizovať zásobovanie skladov náhradnými dielmi.

Pri príjme do opravy je pre danú zákazku na sklade zablokovaný požadovaný náhradný diel. Obsluha je upozornená na aktuálny stav skladov.

 • Jednoduché ovládanie
 • Automatická kalkulácia ceny opravy
 • Kontrola vzdialených pobočiek
 • Evidencia prác na zákazke
 • Zásobovanie skladov náhradnými dielmi
 • Vyhodnotenie nákladovosti zákaziek