A3 STORE – ekonomický skladový systém


Základné charakteristiky

 • Vysoko parametrizovateľný skladový systém pre maloobchodných a veľkoobchod­ných predajcov pôsobiacich v rôznych oblastiach obchodu.
 • Prostredníctvom A3 STORE získate ihneď prístup k svojim aktuálnym informáciám o skladoch, predaji a obehu tovaru, ako vo veľkoobchode, distribúcii, tak aj v maloobchode.
 • Veľká flexibilita aplikácie umožňuje nastaviť systém priamo podľa požiadaviek zákazníka
 • K dispozíci je ľubovoľný počet skladov a artiklov
 • Špecialitou je riešenie v špeci­fických oblastiach ako je móda (odevy), obuv a šport, hračky, elektronika, drogérie, galantérie, klenoty, atd., kde sú kladené veľké nároky na evidenciu charakteristík - vzorky, fazóny, farby, veľkosti, sériové čísla...
 • Všetky informácie sú uložené na jednom mieste (centrálnom serveri), s možnosťou prístupu z akéhokoľvek miesta (kancelárie, Vášho domova, z ciest) pomocou internetu.

Hlavné funkcie A3 STORE

Skladová karta artikla umožňuje

 • Jednoduché zakladanie skladových kariet pomocou preddefinovaných číselníkov (maska artiklu)
 • Základné triedenie artiklov na typy a skupiny artiklov
 • Viacjazyčné názvy artiklov
 • Možnosť evidencie až troch charakteristík (farba, veľkosť dĺžková, veľkosť šírková)
 • Možnosť evidencie ďalších voliteľných doplňujúcich údajov (napr. značka, druh, farba, kolekcia, pohlavie, sezóna...)
 • Evidenciu dodávateľov a odberateľov daného artiklu na skladovej karte
 • Prehľadné zobrazenie stavu zásob artiklu
 • Vedenie artiklu v priemerných, alebo pevných nákupných cenách
 • Generovanie a tlač čiarových kódov priamo na skladovej karte artiklu
 • Efektívnu prácu s cenníkom s možnosťou využitia ľubovoľného počtu cien rozlíšených podľa obdobia, meny, poradia, skladu, kódu ceny...
 • Evidenciu histórie cien
 • Zobrazenie obrázku artikla priamo na skladovej karte
 • Prezeranie zásob artiklu po jednotlivých skladoch a filiálkach až do jednotlivých charakteristík (farba, veľkosť dĺžková, veľkosť šírková)
 • Evidenciu sortimentov
 • Efektívne riadenie zásob (podľa nastavenia minimálneho, optimálneho a maximálneho množstva)
 • Adresár dodávateľov a odberateľov
      Typy dokladov
 
 • Zákazky
 • Objednávky
 • Príjem tovaru
 • Návrat tovaru
 • Presun
 • Dodací list
 • Faktúra
 • Dobropis
 • Precenenie
 • Inventúra
 • Korekcia
 • Výdaj
 • Vlastná spotreba
 • Zápožička

Práca s dokladmi

 • Jednoduché vytváranie dokladov pomocou matice charakteristík
 • Prideľovanie zliav na doklad hodnotovo alebo percentom
 • Pri vytváraní dokladov má obsluha online informácie o aktuálnom stave zásob v danej farbe a veľkosti
 • Položky jednotlivých dokladov je možné vzájomne preberať medzi dokladmi bez nutnosti ručného zadávania (napr. z dodacieho listu do faktúry, z objednávky do príjemky...)
 • Pri vytváraní dokladu systém automaticky ponúkne priradenému artiklu cenu vyhovujúcu nastaveným podmienkam
 • Všetky pohyby tovaru môžu byť automaticky účtované do účtovného modulu
 • Možnosť nastavenia automatických procesov generovania hromadných objednávok podľa požiadaviek jednotlivých skladov stredísk
 • Sledovanie vykrytia jednotlivých zákaziek od odberateľov a objednávok u dodávateľa
 • Vytváranie inventúrnych súpisov s možnosťou rýchleho vyhodnotenia
 • Možnosť náhodného vytvárania inventúr podľa jednotlivých artiklov, skupín artiklov, ....
 • Všetky doklady je možné vytvárať pomocou čiarového kódu artikla

A3 STORE – nástroj pre manažérov

 • Predefinované manažérske vyhodnotenia na jeden klik.
 • Možnosť vytvárania vlastných vyhodnotení a reportov podľa rôznych výberových kritérií.
 • Všetky vyhodnotenia a reporty je možné jednoducho skopírovať a vložiť do aplikácií Microsoft Office (Excel, Word..)
 • Vďaka nášmu on-line systému všetky vyhodnotenia a reporty odzrkadľujú v momente spustenia "vždy reálnu skutočnosť".
 • Pomocou vyhodnotení a reportov ste schopný efektívne riadiť procesy vo vašej firme (sledovanie efektivity predaja, precenení, optimalizácia skladových zásob, vyhodnotenie zákazníckeho systému, odberateľov a dodávateľov )

Príklady najpoužívanejších vyhodnotení:

 • Prehľady predaja za rôzne obdobia (hodina, deň, týždeň, mesiac, rok)
 • Prehľady predaja podľa rôznych atribútov (značka, sezóna, farba, veľkosť, pohlavie, druh, zákazníci, predavači....)
 • Prehľady podľa NAJ kritérií (najpredávanejší artikel, značka, farba, NAJ dodávateľ, odberateľ, zákazník...)
 • Stavy skladu (podľa typu artikla, skupiny artiklov, artikla, farby, veľkosti, značky, množstva...)
 • Manažérske vyhodnotenia (zisk, marža... )
  A3 STORE.pdf