A3 SHOP – moderný internetový obchod

A3 SHOP je moderný nadčasový internetový obchod vhodný pre veľkoobchodných a maloobchodných zákazníkov, ktorí radi využijú možnosť kombinácie predaja prostredníctvom vlastných obchodov, alebo internetového obchodu.

Integrácia

A3 SHOP je súčasťou komplexného informačného systému A3 Soft, čo výrazným spôsobom optimalizuje údržbu a správu internetového obchodu.

Základná charakteristika

 • A3 SHOP je prepojený so skladovým systémom A3 STORE, súčasťou ktorého je kompletná evidencia tovaru vrátane presnejších špecifikácii – obrázok, značka, materiál, druh, sezóna, použitie, ...
 • Všetky informácie o tovare, ktoré sú vedené v A3 STORE je možné zobrazovať aj na internetovom obchode A3 SHOP
 • Možnosť preberania všetkých, alebo len vybraných artiklov zo skladového systému A3 STORE do A3 SHOP
 • Pri objednaní tovaru prostredníctvom A3 SHOP, systém vygeneruje objednávku, ktorá je automaticky prebraná do skladového systému A3 STORE, kde systém ponúka obsluhe on-line informácie o stave zásob objednaného tovaru a mieste, kde sa nachádza
 • Obsluha následne preberie objednávku z A3 SHOP do výdajového dokladu, ktorým zablokuje pohyb tovaru na určenom sklade a zabezpečí odoslanie tovaru zákazníkovi
 • V skladovom systéme A3 STORE vzniká o vybavení objednávky doklad, ktorý slúži aj ako podklad pre prípadnú výmenu tovaru resp. zákaznícku reklamáciu
 • V prípade reklamácie tovaru sú všetky reklamácie evidované prostredníctvom reklamačného modulu, v ktorom je zachytený priebeh reklamácie, od príjmu až po vybavenie
 • Zákaznícka evidencia kontaktných údajov (telefon, mail), s možnosťou hromadného zasielania noviniek a akcií prostredníctvom mailingu resp. SMS správ
 • Obraty zo zákazníckeho systému je možné kombinovane kumulovať z internetového, ale aj kamenného obchodu a týmto spôsobom ponúkať zákazníkovi možnosť tej najvýhodnejšej zľavy
       Možnosti A3 SHOP
 • Grafický návrh
 • Možnosť zmeny grafiky
 • Členenie tovaru do skupín
 • Zákaznícky systém, registrácia zákazníkov
 • Zákaznícke cenové hladiny
 • Evidencia reklamácií

Výhody

 • Integrácia internetového obchodu so skladovým systémom A3 STORE
 • Všetky informácie o tovare vznikajú v skladovom systéme A3 STORE, ktoré následne A3 SHOP len  preberá
 • Automatická výmena dát medzi A3 SHOP a A3 STORE
 • Zakladanie, údržba a evidenica skladových kariet na jednom mieste (A3 STORE)
 • Evidencia zákazníckeho systému pre internetový aj kamenný obchod
 • Počítanie zákazníckych obratov, variabilita zákaznícky zliav
 • V skladovom systéme možnosť rozlíšenia aktívnych resp. neaktívnych kariet pre internetový obchod
 • Objednávky z internetového obchodu sa automaticky preberajú do skladového systému A3 STORE, kde je kompletná evidencia o pohybe tovaru od jeho objednania, až po vyskladnenie
 • Možnosti triedenia tovaru na skupiny, podskupiny, značky, druh tovaru, ...

  A3 SHOP.pdf