A3 POS – pokladničný systém pre vaše predajne


A3 POS je moderné, stabilné a komplexné softvérové riešenie pre potreby maloobchodu,  ktoré ponúka jednoduchý a prehľadný spôsob predaja na pokladniach Vašej maloobchodnej siete. Bez kompromisov splna aj tie najnáročnejšie potreby zákazníkov z hľadiská funkcionality, údržby a jednoduchosti ovládania.

A3 POS
je určené pre všetkých, ktorí ocenia jedinečnosť riešenia bez nutnosti ústupkov v pomere jednoduchosť verzus kvalita. Spojením pokladničného riešenia A3 POS a IBM dotykových pokladní získate komplexný, originálny a jednoducho ovládateľný certifikovaný registračný pokladničný systém, vyhovujúci terajšej legislatíve ako aj legislatíve pre prijatie eura a duálneho zobrazenia.

Základné charakteristiky

 • Intuitívne ovládanie minimalizuje čas spojený so zaškolením obsluhy pokladne
 • Atraktívny dizajn a prehľadné užívateľské prostredie s podporou dotykového ovládania
 • Podpora najmodernejších technológií (Microsoft SQL, Touch Screen)
 • Otvorenosť pre komunikáciu s inými ERP systémami (SAP, Navision, ...)
 • Široká variabilita použitia (móda, šport, spotrebný tovar, ...)
 • Flexibilita riešenia - prispôsobenie vašim nárokom a požiadavkám
 • Rovnako vhodné pre veľké obchodné reťazce ako aj malých predajcov
 • Evidencia až troch ľubovoľných charakteristík (napr. farba, veľkosť dĺžková, veľkosť šírková) na jednej skladovej karte
 • Vyhodnotenia predaja – podľa artiklov, skupín, zákazníkov, predavačov, časových období ...
 • Plná podpora pre predaj módneho a špecializovaného sortimentu (farby, veľkosti, sériové čísla ... )
 • Voliteľné definovanie tlačidiel pokladne podľa najpoužívanejších funkcií.
 • Kompatibilita s Microsoft Office

Hlavné funkcie A3 POS

A3 POS – predajné miesto

 

 

 

 • Predaj pomocou snímania čiarového kódu, alebo zadaním číselných skratiek (PLU), prípadne ručným vyhľadaním tovaru
 • Práca s cenou – ručné zľavy, zákaznícke zľavy, časové zľavy, promo akcie ...
 • Druhy platieb – hotovosť, platobné karty, šeky, poukážky, cudzie meny, kombinované platby
 • Možnosť parkovania dokladov pre plynulejší priebeh obsluhy zákazníkov
 • Priebežná informácia o platbe (zostáva zaplatiť, zaplatené, vrátiť, zľava, celkom)
 • Rýchle úpravy položiek v priebehu predaja (cena, množstvo, storno položky)
 • Možnosť tlače duplikátu dokladov (predajné doklady, návraty, uzávierky)
 • Uzávierky (priebežná, denná, mesačná)
 • Zákaznícky systém s automatickými zľavami podľa zákazníka. (zákaznícke karty, vernostné systémy, cenové hladiny)
 • Reklamačný modul (komplexné evidencia zákazníckej reklamácie od príjmu cez posúdenie až po úplné vybavenie reklamácie)

 A3 POS – nástroj pre riadenie predajne

 • Pri vytváraní dokladu pomocou matice charakteristík má obsluha online informácie o aktuálnom stave skladu v danej farbe a veľkosti a dokáže okamžite zareagovať na požiadavky zákazníka.
 • Pri on-line pripojení má obsluha pokladne prehľad o aktuálnom stave zásob predávanej položky aj na ostatných predajniach maloobchodnej siete a môže tak zákazníkovi zaistiť dodanie požadovanej veľkosti alebo farby.
 • Evidencia predavačov (pokladníkov), možnosť ich zmeny v priebehu predaja
 • Prehľadné info o stave pokladne (hotovosť, platby kartou, návraty, výbery a vklady)
 • Vyhodnotenia predaja – podľa artiklov, skupín, zákazníkov, predavačov, časových období ...
 • Informácie o tovare – popis, obrázok, technická špecifikácia
 • Kompletná história všetkých transakcií a ich vyhodnotenie

A3 POS - nástroj pre rýchly prístup k informáciám

Prostredníctvom domovskej stránky má každý užívateľ zabezpečený rýchly a pohodlný prístup ku všetkým potrebným informáciám. Nemusí tak prácne vyhľadávať informácie a funkcie, všetko dôležité má k dispozícií priamo na svojej úvodnej stránke.

Stránka obsahuje nasledovné časti:

 • Vyhodnotenia – užívateľsky definovateľné masky najčastejšie používaných vyhodnotení, tlače a analýz predaja. Manažérske vyhodnotenia na jeden klik.
 • Dokumenty – priamy prístup z aplikácie (hypertextový odkaz)  na najčastejšie používané dokumenty uložené v zdieľaných zložkách (interné smernice, katalógy tovaru)
 • Správy – jednoduchý interný komunikačný systém pre ukladanie poznámok a pripomienok. Pre konkrétneho užívateľa (predavača) alebo pre skupiny.
 • Informácie o firme – stručný náhľad na najčastejšie hľadané informácie o firme. IC, telefón, fax, email, adresa
 • Internet – prístup z aplikácie na stránky vzťahujúci sa k predaju. Vlastné www stránky, stránky s informáciami o predávaných produktoch.
 • Programy – zástupcovia pre spustenie často používaných externých aplikácií – Outlook, Excel, Kalkulačka   
        Typy dokladov
 
 • Predaje
 • Návraty
 • Finančné doklady
 • Reklamácie
 • Presuny
 • Inventúry
 • Korekcie
 • Uzávierky

A3 POS – výhody a prínos pre zákazníka

S využitím najmodernejších dotykových technológií a ergonomicky navrhnutým designom je priebeh predaja rýchlejší a plynulejší než kedykoľvek predtým.   

A3 POS ponúka komplexné riešenie, prostredníctvom ktorého dokážete komunikovať s personálom, so zákazníkmi, obchodnými partnermi a jednoduchým a prehľadným spôsobom efektívne riadiť svoje maloobchodné prevádzky.

  A3 POS.pdf