A3 MOBILE – mobilný prenosný zápisník

A3 MOBILE - softvérový produkt zabezpečujúci komfortné vytváranie skladových dokladov prostredníctvom mobilných zápisníkov.

Základné charakteristiky

 • Prehľadné a intuitívne ovládanie programu v prostredí Windows Mobile CE
 • On-line komunikácia, bez nutnosti nahrávania a kopírovania dát medzi mobilným zápisníkom a centrálnou databázou
 • Voľným pohybom po sklade, alebo predajni je možné rýchlym spôsobom pomocou A3 MOBILE vytvárať doklady ako sú napríklad inventúry, presuny, dodacie listy, ...
 • Vytvorený doklad je on-line zapísaný v centrálnej databáze
 • Komunikácia s centrálnou databázou je zabezpečená prostredníctvom internetového pripojenia
 • Mobilný zápisník disponuje možnosťami pripojenia k internetovej bráne cez WiFi, GPRS, Bluetooth

Výhody a prínos práce s A3 MOBILE

 • Hlavnou výhodou nášho súčasného on-line riešenia, je že všetky dáta sú okamžite dostupné bez nutnosti kopírovania dát z centrálnej databáze do mobilného zápisníku a opačne. Obsluha tak nemusí prácnym spôsobom zhrávať a kopírovať dáta medzi zápisníkom a centrálnou databázou, čím sa jej výrazným spôsobom zrýchľuje práca a všetky informácie sú tak ihneď k dispozícii na centrále.
 • Pomocou A3 MOBILE zefektívnite vytváranie dokladov bez nutnosti prenášania tovaru k pokladni resp. k pevnej čítačke čiarových kódov.
 • Rýchlosť vytvárania inventúr sa niekoľkonásobne zrýchli, čím sa skracuje čas zatvorenia predajní nutný počas inventúr. Týmto spôsobom dokážete spracovať inventúry aj počas dňa, v čase najmenšieho pohybu zákazníkov resp. po skončení predajnej doby a Vaše predajne tak ostanú po celý čas otvorené.

Možnosti vytvárania dokladov pomocou A3 MOBILE

 • Objednávky
 • Príjem tovaru
 • Presun
 • Dodací list
 • Inventúra
 • Precenenie

    A3 MOBILE.pdf