A3 BRIDGE - dátový mostík


Softwarový modul zabezpečujúci komunikáciu A3 STORE s inými systémami slúžiaci na import a export dát.

Hlavné využitie

  • Slúži k načítaniu, kontrole a transformácii dát pri importe do vlastného informačného systému A3
  • Hlavný prínos je v možnosti importu dát v elektronickom formáte vznikajúcich v iných informačných systémoch (EDI komunikácia, import číselníkov artiklov, EAN kódov, import kolekcií od dodávateľov), import dokladov (dodací list, príjemka, faktúra, objednávka, ..)
  • Elektronická komunikácia s inými systémami a softvérmi tretích strán uľahčí prácu a minimalizuje čas nutný k ručnému navádzaniu dát (skladové karty, doklady, ...)
  • Prostredníctvom A3 BRIDGE je možné vyhodnocovať dáta nad viacerými databázami A3 a mať tak globálny prehľad o všetkých spoločnostiach obchodnej skupiny

      A3 BRIDGE.pdf