Servis a poradenstvo


Pre zabezpečenie spoľahlivého fungovania systému je veľmi dôležitá kvalitná technická podpora.

Našim zákazníkom garantujeme počas celej doby užívania systému flexibilný servis a poradenstvo, využívajúce moderné spôsoby komunikácie, so zameraním na okamžité riešenie Vašich požiadaviek prostredníctvom vzdialenej správy, bez nutnosti cestovať.

"Šetríme tak Vaše náklady a výrazne skracujeme reakčný čas vyriešenia požiadavky."

Uvedomujeme si, že len systém, ktorý  dokáže efektívne plniť Vaše potreby Vám prináša požadovaný úžitok a preto sme pripravený zodpovednosť za jeho fungovanie zobrať na svoje ramená.

Môžete sa tak plne sústrediť na svoju prácu a starosti s prevádzkou systému prenechať nám.

Pre našich klientov poskytujeme nasledovné služby :

  • HotLine poradenstvo - servisné požiadavky je možné nahlasovať na servisné stredisko A3 Soft telefonicky, mailom alebo faxom. Tieto sú spracovávané v pracovných dňoch od 8.00 – 17.00 hod. V prípade havárie IS je možné telefonicky nahlásiť servisnú požadavku aj mimo tohto vyhradeného pracovného času, a to v pracovných dňoch od 17.00 do 22.00 hod a v dňoch pracovného pokoja od 9.00 do 22.00 hod. V tejto "mimopracovnej" dobe je táto služba presmerovaná na servisný telefón technika a táto služba nie je informačného charakteru a slúži iba k ohlasovaniu kritických servisných požiadaviek.
  • On-line servis prostredníctvom najmodernejších komunikačných technológii (internet, vzdialená správa, …)
  • Priebežné legislatívne aktualizácie
  • Špeciálne programové úpravy na mieru Vašim požiadavkám
  • Importy a exporty dát z a do externých systémov (import skladových kariet, import a export dokladov, EDI, ...)
  • Doškoľovanie pracovníkov
  • Pravidelný upgrade systému