Implementácia


Implementácia systému a jej spoľahlivé zvládnutie je veľmi dôležitým predpokladom úspešného nasadenia  každého informačného systému. Túto skutočnosť si plne uvedomujeme a kladieme veľký dôraz na zabezpečenie vysokej kvality v procese jej realizácie.

Samotný priebeh implementácie je usmerňovaný vlastnou metodológiou, ktorá zaručuje dodržanie všetkých dôležitých postupov a pravidiel tak, aby bol na jej konci správne fungujúci systém, ktorý maximálne efektívne slúži zákazníkovi.

Pre dosiahnutie tohto cieľa máme k dispozícií tím odborníkov, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám svoje služby a naimplementovať systém tak, aby čo najlepšie vyhovoval Vašim potrebám.


V priebehu implementácie sa obyčajne realizujú nasledovné činnosti:

Inštalácia centrály

 • Zistenie aktuálneho stavu obchodného prípadu a návrh riešenia v prostredí dodávanej aplikácie /používané číselníky, obchodné procesy, ..../
 • Inštalácia aplikácie na server a jednotlivé pracovné stanice
 • Základné nastavenie systému podľa návrhu vyplývajúceho z analýzy
 • Nastavenie jednotlivých druhov skladových a účtovných dokladov
 • Prevod kmeňových dát, adresárov, číselníkov artiklov, skladov, filiálok, odberateľov, dodávateľov, ...
 • Obecné nastavenie systému (tlačové výstupy, prístupové práva, nastavenie automatických bankových operácií, nastavenie účtovníctva,...)
 • Základné školenie používateľov pre prácu s aplikáciou A3 (popis systému, navádzanie dokladov, položiek, základné operácie, ...)
 • Tvorba základných a rozšírených užívateľských zostáv a reportov
 • Školenie pokročilých funkcií (cenníky, zľavy, zákaznícky systém, navádzanie číselníkov, tvorba reportov...)
 • Nastavenie zálohovania, automatické operácie, zákaznícky systém, inventúrne doklady, ...
 • Celková optimalizácia z hľadiska nastavenia systému a vnútorných procesov vo firme

Inštalácia predajní

 • Inštalácia pokladničného modulu na predajné miesta a nastavenie potrebných periférií /tlačiareň, skener, zákaznícky displey, pokladničná zásuvka, .../
 • Zaškolenie obsluhy
 • Dozor na predajni po nevyhnutnú dobu v priebehu prvého dňa prevádzky systému