Hosting


Výkonný a spoľahlivý server tvorí srdce každého informačného systému.

Zabezpečiť jeho fungovanie a údržbu nemusí byť pre Vás jednoduché.

Prenechajte tento problém nám a  môžete sa spoľahnúť, že sa postaráme o technické zabezpečenie vášho servera, stopercentnú rýchlosť pripojenia, dostupnosť Vašej aplikácie a v neposlednom rade o bezpečnosť.

Váš server bude umiestnený v profesionálnom hostingovom centre s garantovanou dostupnosťou, napájaním  a pripojením na internet rýchlosťou 1 Gbps.

V oblasti hostingu poskytujeme a garantujeme:

 • non-stop prevádzku serveru
 • riešenie všetkých problémov týkajúcich sa hardvéru i konektivity
 • 1 verejnú IP adresu
 • zmluvne garantovanú dostupnosť
 • zálohovanie dát
 • technickú podpora
 • aktívne sledovanie a základnú správu systému 
 • stále prístupné štatistiky objemu prenesených dát
 • zálohované napájanie elektrickou energiou
 • vysokú konektivitu /Slovenské peeringové centrum (SIX) 1 Gbps, České peeringové centrum (NIX) 1 Gbps, Zahraničie (BT) 155 Mbps/
 • zriadenie služby do 48 hodín