Používanie systému


Používanie - prenájom informačného systému je moderný a veľmi efektívny spôsob, ako môžete využívať špičkové technológie bez toho, aby ste ich museli vlastniť a vynakladať na ne vysoké vstupné investície. Je to zároveň jediná ochrana pred neustálym zastarávaním  IT v dôsledku vysokého tempa jeho vývoja.

Systém, ktorý si nekúpite Vám nemôže zastarať !!!

Vždy využívate najnovšie verzie softvéru ako aj hardvéru, nestaráte sa o servis a údržbu a všetko úsilie, energiu a prostriedky môžete venovať činnostiam na ktoré sa primárne zameriavate.


Hlavné výhody užívanie systému:

  • Zákazník má počas celej doby užívania systému záruku na softwarové dielo a k dispozícií má všetky aktualizácie, ako aj nové verzie softvéru, bez nutnosti dokupovania upgrade
  • V cene užívania systému má zákazník automaticky k dispozícií aj bohatý balík základných služieb, ktoré môže bezplatne čerpať počas celej doby užívania systému
  • Flexibilita počtu užívaných licencií (zákazník platí iba za licencie, ktoré skutočne využíva, prenájom mu umožňuje jednoduché zvyšovanie, alebo naopak znižovanie počtu licencií)
  • Možnosť vypovedania zmluvy bez nutnosti udania dôvodu, kedykoľvek počas doby prenájmu
  • Zákazník nemusí riešiť vstupnú jednorazovú investíciu a ušetrené  prostriedky môže vynaložiť efektívnejšie

Nad rámec bežného užívania systému vieme pre Vás zabezpečiť aj kompletný outsorcing IT, ktorý okrem užívania softvérových licencií zahŕňa kompletný balík služieb, prenájom a správu serverov, dotykových pokladní, prípadne iného potrebného hardvéru.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie či vypracovanie konkrétnej cenovej kalkulácie nás prosím kontaktujte.