Kúpa systému


Kúpa systému je tou menej efektívnou možnosťou, pri ktorej musíte počítať s vyššou vstupnou investíciou.

Licencie sa stávajú Vašim majetkom a v súlade s licenčným ustanovením ich máte právo využívať po dobu neurčitú.

Vaše prevádzkové náklady sú o niečo nižšie, ako pri outsorcingu, ale nevyhnete sa zastarávaniu IT, ktorého vývoj dnes napreduje obrovským tempom.

Pokiaľ chcete ísť s dobou a využívať najnovšie verzie softvéru, musíte si tieto, i keď za zvýhodnených podmienok, vždy zakupovať, preto je efektívnejšie si systém prenajímať.


Výsledná cena je vždy závislá od nasledovných faktorov:

  • Počtu užívateľských licencií
  • Rozsahu prác súvisiacich s implementáciou a požiadavkami zákazníka

Pre bližšie informácie o cenách našich produktov a služieb nás prosím kontaktujte.